OMP staat voor Onderzoek en advies, Mental coaching en Psychotherapie. In deze praktijk integreer ik mijn deskundigheid en ervaring op genoemde terreinen en bied dit aan bedrijven en particulieren aan.

Rode draad in mijn werk is: gedrag en symptomen analyseren op grond van interesse naar onderliggende (onbewuste) psychodynamiek, deze helder krijgen en indien mogelijk bewerkbaar zodat er meer innerlijke vrijheid ontstaat en het functioneren in het leven ten goede komt. Duidelijk zal ik zijn over de (on)mogelijkheden die ik zie om tot verandering te kunnen komen.

Bij onderzoek richt ik mij op het inzichtelijk krijgen van het functioneren (in en buiten het werk)van degene die verwezen wordt of zichzelf aanmeldt. Hoe dit gerelateerd is aan de persoonlijkheidsstructuur, aan ingrijpende levenservaringen en aan de wijze waarop iemand omgaat met anderen en met problemen.
Een advies volgt op deze gedegen analyse en is gericht op het verduidelijken van welke weg het beste bewandeld kan worden om het functioneren te verbeteren.
Bij mental coaching richt ik mij vooral op het vergroten van het inzicht in het eigen functioneren. Waar en waardoor er problemen ontstonden. Hoe daarin zelf het eigen probleemoplossend vermogen te vergroten en zelf (weer) het heft in eigen handen te kunnen nemen.
Bij psychotherapie richt ik mij tot het vergroten van inzicht in het eigen functioneren, de (onbewuste) onderliggende psychodynamiek en het reflecteren daarop. Waarbij vooral aandacht is voor de persoonlijkheidsontwikkeling, eventuele ingrijpende levensgebeurtenissen en innerlijke conflicten.